Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska


Do zadań stanowiska należą:

- wydawanie zaświadczeń i informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego,
- prowadzenie spraw związanych z drogami (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym itp.)
- uzgodnienia związane z przyłączami i budową sieci w infrastrukturze drogowej,
- współdziałanie w przygotowaniu i realizacji inwestycji gminnych (pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru),
- kierowanie grupą remontową,
- zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki komunalnej,
- inne sprawy zlecone przez bezpośredniego przełożonego
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0