GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII / 103 /2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

Uchwała Nr XVIII / 103 /2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

Numer uchwały: 103
Numer sesji: XVIII
Rok: 2008

Uchwała Nr XVIII / 103 /2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.


w sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
________________________________________________________


Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity- Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1
1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzemieniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zmianami) należących do kompetencji wójta gminy Krzemieniewo, w szczególności do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2. Upoważnienie określone uchwałą nie obejmuje tych spraw, do załatwiania których, zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1, upoważnienia może udzielić wyłącznie wójt gminy.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .


§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte