GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Numer uchwały: 65
Numer sesji: X
Rok: 2007

U C H W A Ł A NR X/ 66/2007
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 06 grudnia 2007 roku


w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzemieniewie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688)

Rada Gminy Krzemieniewo
u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Powołuje się z dniem 01 stycznia 2008 r. Panią AGATĘ MUSIELAK
na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzemieniewie.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr I/6/90 Rady Gminy z dnia 4 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Kierownika USC oraz uchwała Nr XXII/68/92 Rady Gminy z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika USC.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ dr inż. Stanisław OsięgłowskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte