Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania, znaleziono: 84

 1. Dokument: UCHWAŁA NR LI.387.2023 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023
 2. (2023-10-30, Uchwały Rady Gminy)
 3. Dokument: UCHWAŁA NR L.376.2023 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023
 4. (2023-10-10, Uchwały Rady Gminy)
 5. Dokument: Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024
 6. (2023-09-19, Zarządzenia)
 7. Dokument: UCHWAŁA NR XLIX.372.2023 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023
 8. (2023-07-31, Uchwały Rady Gminy)
 9. Dokument: UCHWAŁA NR XLVIII.365.2023 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022
 10. (2023-06-19, Uchwały Rady Gminy)
 11. Dokument: UCHWAŁA NR XLVIII.366.2023 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022
 12. (2023-06-19, Uchwały Rady Gminy)
 13. Dokument: UCHWAŁA NR XLVIII.368.2023 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023
 14. (2023-06-19, Uchwały Rady Gminy)
 15. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.
 16. (2023-05-10, Budżet)
 17. Dokument: UCHWAŁA NR XLVI.355.2023 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023
 18. (2023-04-24, Uchwały Rady Gminy)
 19. Dokument: Uchwała Nr SO-12/0954/58/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
 20. Dokument: informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2023
 21. (2023-04-19, Budżet)
 22. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za rok 2022
 23. (2023-03-24, Budżet)
 24. Dokument: UCHWAŁA NR XLV.346.2023 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023
 25. (2023-03-20, Uchwały Rady Gminy)
 26. Dokument: UCHWAŁA NR XLIV.336.2023 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023
 27. (2023-02-13, Uchwały Rady Gminy)
 28. Dokument: Uchwała Nr SO-12/0954/58/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
 29. Dokument: Uchwała Nr SO-20/0951/78/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2023
 30. Dokument: Zarządzenie nr 0050 / 53 / 2022 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 31. (2022-12-28, Zarządzenia)
 32. Dokument: UCHWAŁA NR XLII.317.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 33. (2022-12-21, Uchwały Rady Gminy)
 34. Dokument: UCHWAŁA NR XLIII.324.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2023
 35. (2022-12-20, Uchwały Rady Gminy)
 36. Dokument: Uchwała SO-20/0952/110/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Krzemieniewo na 2023 rok
 37. Dokument: Uchwała Nr SO-20/0951/611/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2023
 38. Dokument: ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023
 39. (2022-11-17, Zarządzenia)
 40. Dokument: ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023
 41. (2022-11-17, Budżet)
 42. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na dzień 30.09.2022
 43. (2022-09-30, Budżet)
 44. Dokument: UCHWAŁA NR XXXIX.301.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 45. (2022-09-19, Uchwały Rady Gminy)
 46. Dokument: UCHWAŁA NR XLI/309/2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 47. (2022-09-17, Uchwały Rady Gminy)
 48. Dokument: Uchwała Nr XXXVIII.295.2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gm. Krzemieniewo na rok 2022
 49. (2022-07-11, Uchwały Rady Gminy)
 50. Dokument: UCHWAŁA NR XXXVII.290.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021
 51. (2022-06-07, Uchwały Rady Gminy)
 52. Dokument: UCHWAŁA NR XXXVII.291.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 53. (2022-06-07, Uchwały Rady Gminy)
 54. Dokument: Roczna informacja o wykonaniu budżetu gminy Krzemieniewo na 31.12.2021
 55. (2022-05-12, Budżet)
 56. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na dzień 31.03.2022
 57. (2022-04-26, Budżet)
 58. Dokument: UCHWAŁA NR XXXVI.279.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 59. (2022-04-25, Uchwały Rady Gminy)
 60. Dokument: Uchwała Nr SO-12/0954/26/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
 61. Dokument: UCHWAŁA NR XXXV.270.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 62. (2022-03-21, Uchwały Rady Gminy)
 63. Dokument: UCHWAŁA NR XXXIV.263.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 64. (2022-02-28, Uchwały Rady Gminy)
 65. Dokument: UCHWAŁA NR XXXIII.258.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
 66. (2022-01-24, Uchwały Rady Gminy)
 67. Dokument: UCHWAŁA NR XXXIII.256.2022 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 68. (2022-01-24, Uchwały Rady Gminy)
 69. Dokument: Uchwała Nr SO-12/0951/240/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu.
 70. Jednostka: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy
 71. (2022-01-01, Stanowisko)
 72. Dokument: UCHWAŁA NR XXXI.244.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
 73. (2021-12-20, Uchwały Rady Gminy)
 74. Dokument: UCHWAŁA NR XXXI.246.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 75. (2021-12-20, Uchwały Rady Gminy)
 76. Dokument: Uchwała Nr SO-12/0951/614/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu.
 77. Dokument: Uchwała Nr SO-12/0952/118/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2022 r.
 78. Dokument: UCHWAŁA NR XXX.236.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2021
 79. (2021-11-30, Uchwały Rady Gminy)
 80. Dokument: UCHWAŁA NR XXIX.228.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 81. (2021-10-18, Uchwały Rady Gminy)
 82. Dokument: Uchwała Nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 83. (2021-09-20, Uchwały Rady Gminy)
 84. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 28 /2021 Wójta Gminy Krzemieniewo z dńa 14 września 2021 w sprawie opracowania mateńałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2022
 85. (2021-09-14, Zarządzenia)
 86. Dokument: ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2021 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie
 87. (2021-08-16, Zarządzenia)
 88. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2021
 89. (2021-07-21, Budżet)
 90. Dokument: UCHWAŁA NR XXVII.210.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020
 91. (2021-06-28, Uchwały Rady Gminy)
 92. Dokument: UCHWAŁA NR XXVII.211.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020
 93. (2021-06-28, Uchwały Rady Gminy)
 94. Dokument: UCHWAŁA NR XXVII.213.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 95. (2021-06-28, Uchwały Rady Gminy)
 96. Dokument: UCHWAŁA NR XXVI.201.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2021
 97. (2021-05-17, Uchwały Rady Gminy)
 98. Dokument: Bilans z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za rok 2020
 99. (2021-05-05, Budżet)
 100. Dokument: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 101. (2021-04-30, Budżet)
 102. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.12.2020
 103. (2021-04-21, Budżet)
 104. Dokument: Uchwała Nr XXV/196/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 105. (2021-04-20, Uchwały Rady Gminy)
 106. Dokument: Uchwała Nr SO-12/0954/12/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
 107. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.03.2021 r.
 108. (2021-03-31, Budżet)
 109. Dokument: Uchwała Nr S0/12109311486l żOż| Składu Orzekając€go Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia22 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości s{inansowania prz€z Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu.
 110. Dokument: UCHWAŁA NR XXIV.188.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2021
 111. (2021-03-02, Uchwały Rady Gminy)
 112. Dokument: UCHWAŁA NR XXIV/194/2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 113. (2021-03-02, Uchwały Rady Gminy)
 114. Dokument: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzemieniewo ds. księgowości budżetowej
 115. (2021-02-19, Nabór do pracy)
 116. Dokument: Uchwała Nr XXIII/183/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 117. (2021-01-28, Uchwały Rady Gminy)
 118. Dokument: Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020.
 119. (2020-12-18, Uchwały Rady Gminy)
 120. Dokument: Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021.
 121. (2020-12-18, Uchwały Rady Gminy)
 122. Dokument: ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 123. (2020-12-07, Zarządzenia)
 124. Dokument: Uchwała Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020.
 125. (2020-12-03, Uchwały Rady Gminy)
 126. Dokument: Uchwała Nr SO-0952/10/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2021 r.
 127. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2020 r.
 128. (2020-10-22, Budżet)
 129. Dokument: Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020
 130. (2020-10-19, Uchwały Rady Gminy)
 131. Dokument: Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020.
 132. (2020-09-17, Uchwały Rady Gminy)
 133. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/44/2020 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie.
 134. (2020-09-01, Zarządzenia)
 135. Dokument: Uchwała Nr XVIII/ 142/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020
 136. (2020-08-12, Uchwały Rady Gminy)
 137. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2020
 138. (2020-07-23, Budżet)
 139. Dokument: Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019
 140. (2020-06-29, Uchwały Rady Gminy)
 141. Dokument: Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019
 142. (2020-06-29, Uchwały Rady Gminy)
 143. Dokument: Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020.
 144. (2020-06-29, Uchwały Rady Gminy)
 145. Dokument: Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 146. (2020-06-29, Uchwały Rady Gminy)
 147. Dokument: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko dyrektora nowo powstającej jednostki budżetowej – Żłobka w Gminie Krzemieniewo w miejscowości Oporówko
 148. Dokument: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gmin za 2019 r.
 149. Dokument: OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora nowo powstającej jednostki budżetowej – Żłobka w Gminie Krzemieniewo w miejscowości Oporówko
 150. Jednostka: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac
 151. (2020-05-04, Stanowisko)
 152. Jednostka: Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 153. (2020-05-04, Stanowisko)