Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. księgowości podatkowej I

Stanowisko ds. księgowości podatkowej I


Do zadań stanowiska należą:

- prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku do środków transportu,
- wydawanie decyzji w sprawie odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty należności podatkowych w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportu,
- pomoc publiczna i pomoc de minimis,
- egzekucja i windykacja podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości
i podatku od środków transportowych,
- sprawozdawczość podatkowa,
- naliczanie wynagrodzeń za inkaso i inne rozrachunki z inkasentami,
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków w/w, w sprawie poboru podatku w drodze inkasa i opłaty targowej
- bieżąca archiwizacja dokumentów,
- zastępstwo na stanowisku ds. księgowości podatkowej II,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0