Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy


Do zadań stanowiska należą:

- obsługa kasy Urzędu Gminy
- fiskalizacja wpłat podlegających podatkowi vat,
- ewidencja druków ścisłego zarachowania
- numeracja dowodów księgowych,
- księgowanie dochodów i wydatków budżetu (organ finansowy), uzgadnianie sald i zamykanie ksiąg rachunkowych,
- ewidencja i rozliczenie dochodów pobieranych i przez urzędy skarbowe,
- nanoszenie zmian w planie finansowym, dokonanych uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta (organ finansowy i jednostki podległe Gminie)
- monitorowanie przekazywania środków finansowych stanowiących dochody budżetu państwa i innych jednostek,
- ubezpieczenie majątku gminy i współpraca z firmą brokerską,
- ewidencja analityczna środków trwałych i sprawozdawczość w tym zakresie,
- przyjmowanie i ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania robót w prowadzonych zamówieniach publicznych oraz wadiów,
- windykacja i egzekucja należności cywilnoprawnych (za wyjątkiem opłat za ścieki )
- ewidencja analityczna opłat skarbowych i wieczystego użytkowania,
- przyjmowanie i księgowanie sprawozdań jednostkowych z podległych jednostek organizacyjnych,
- bieżąca archiwizacja dokumentów,
- zastępstwo na stanowisku ds. księgowości budżetowej,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0