Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej


Do zadań stanowiska należą:

- kompletowanie dokumentów księgowych i ich numeracja,
- księgowanie dochodów i wydatków jednostki budżetowej, uzgadnianie sald i zamykanie ksiąg rachunkowych,
- wystawianie faktur na dochody majątku gminy,
- sporządzanie sprawozdań jednostkowych Urzędu Gminy
- rejestr zakupu i sprzedaży VAT,
- sporządzanie jednolitych plików kontrolnych jednostkowych i zbiorczych,
- sporządzanie deklaracji VAT-7 jednostkowych i zbiorczych
- nanoszenie zmian w planie finansowym, dokonanych uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta,
- ewidencja analityczna wyposażenia w programie Rejestr Wyposażenia,
- prowadzenie gospodarki magazynowej,
- wycena i rozliczanie inwentaryzacji,
- bieżąca archiwizacja dokumentów,
- terminowe przekazywania środków finansowych stanowiących dochody budżetu państwa i innych jednostek,
- zastępstwo na stanowisku ds. księgowości budżetowej i płac oraz na stanowisku ds. fakturowania i księgowości w zakresie poboru opłat za ścieki komunalne,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0