Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac


Do zadań stanowiska należą:

- bieżący wydruk wyciągów bankowych i przekazywanie informacji na inne stanowiska o zrealizowanych płatnościach
- sprawdzanie i kwalifikowanie dowodów księgowych i faktur do ujęcia w księgach rachunkowych, poprzez wskazanie miejsca i sposobu zaksięgowania – dekretowanie,
- ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki,
- sporządzanie sprawozdań jednostkowych Urzędu Gminy (finansowych) i statystycznych z zakresu wynagrodzeń i pochodnych,
- naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od płac oraz dokonywanie rozliczeń z urzędem Skarbowym ( z wyjątkiem podatku Vat ) ZUS i PFRON oraz prowadzenie stosownej dokumentacji z tym związanej,
- wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń
- sporządzanie rocznych informacji PIT dla pracowników, zleceniobiorców, radnych, sołtysów i innych osób na rzecz których dokonywano wypłat,
- grupowe ubezpieczenie pracowników,
- przygotowywanie przelewów bankowych,
- zastępstwo na stanowisku ds. księgowości budżetowej i kasy,
- bieżąca archiwizacja dokumentów,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0