Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. oświaty

Stanowisko ds. oświaty


Do zadań stanowiska należy:

- prowadzenie spraw technicznych związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności: 
zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymania tych jednostek, przygotowanie dokumentów i projektów uchwał w sprawach oświatowych, kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i żłobków
, kształtowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych, zapewnienia dzieciom do lat 6-ciu rocznego przygotowania przedszkolnego, zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły, powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli, prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli,
- sprawy związane z opieką dzieci do lat 3,
- zawieranie umów na przewozy szkolne, i prowadzenie ewidencji analitycznej wnoszonych opłat za przewozy szkolne
- organizacja czasu pracy kierowców autobusów szkolnych i samochodu dla osób niepełnosprawnych,
- rozliczanie zużycia paliwa autobusów szkolnych i samochodu dla osób niepełnosprawnych oraz grupy remontowej- prowadzenie analityki,
- wydawanie decyzji przyznających dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz sprawy pomocy publicznej i pomocy de minimis z tym związanej,
- rozliczanie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo,
- ewidencja analityczna kosztów ponoszonych w związku z pobytem dzieci z gminy Krzemieniewo w przedszkolach na terenie innych gmin,
- zastępstwo w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodami osobistymi,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0