Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Kierownik USC (Urząd Stanu Cywilnego)

Kierownik USC (Urząd Stanu Cywilnego)


Zadania Urzędu Stanu Cywilnego, w skład którego wchodzi samodzielne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Prowadzi sprawy z zakresu akt stanu cywilnego i związane z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, które w szczególności dotyczą:

- rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
- sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
- sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
- przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
- przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
- wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
- wydawanie i ewidencja dokumentów stwierdzających tożsamość,
- prowadzenie ewidencji ludności,
- prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń i zbiórek publicznych,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- zastępstwo na stanowisku ds. oświaty
- wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Katarzyna Spychaj
Opublikowany dnia: 2022-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-08-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje