GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Główny księgowy GOPS

Główny księgowy GOPS


Do zadań Głównego Księgowego należy:

- nadzór nad finansami GOPS,
- opracowanie projektu budżetu GOPS i analiz z wykonania budżetu, prawidłową realizację budżetu,
- prowadzenia rachunkowości GOPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- dokonywanie kontroli wewnętrznej,
- nadzór nad zabezpieczeniem mienia i egzekwowanie należności z tytułu niedoborów i szkód,
- prawidłowe prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej w sposób umożliwiający:
a) terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
b) terminowe przekazywanie informacji dotyczących rozliczeń finansowych,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
d) ochronę pieniędzy,
e) prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
f) prawidłowe prowadzenie operacji finansowych,
g) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
h) wykonywanie wszelkich innych zadań wynikających z przepisów prawa określających zadania głównych księgowych,
i) opracowanie okresowych analiz i sprawozdań wykonania budżetu umożliwiający Radzie Gminy, Wójtowi Gminy Krzemieniewo, Kierownikowi GOPS ocenę sytuacji finansowej GOPS,Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Marytna Konieczna
Informację wprowadził: Marytna Konieczna
Opublikowany dnia: 2017-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-26
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte