Strona główna » Dokumenty » Organizacje pozarządowe » Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.


Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
Konsultacje rozpoczęto 7.11.2022 r. i zakończono 22.11.2022 r.
Opinie i wnioski można było składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres maila: katarzyna.spychaj@krzemieniewo.pl.
Konsultacje ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stwierdza się, że podczas konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje do projektu w/w uchwały.
Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Radosław Sobecki


Krzemieniewo, dn. 23 listopada 2022 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Organizacje pozarządowe
Kadencja: 2019-2023 (2019 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Katarzyna Spychaj
Opublikowany dnia: 2022-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie