GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Wieloletnia Prognoza Finansowa » Uchwała Nr XXXIII/180 /2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXXIII/180 /2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017


Uchwała Nr XXXIII/180 /2013
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 13 grudnia 2013

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 ) oraz art.226,227,228, 229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 poz. 885 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. 2013 poz. 86 )

§ 1. Rada Gminy Krzemieniewo uchwala :
1. wieloletnią prognozę finansową dla gminy Krzemieniewo obejmującą lata
2014-2017 , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
2. wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzemieniewo do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć wieloletnich .

§ 3. Taci moc uchwała nr XXVI/138/2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 lutego 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014. .


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wieloletnia Prognoza Finansowa
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte